We help the world growing since 1983

सम्मान प्रदर्शन

सान्हे इलेक्ट्रिक ग्रुप अब उद्योगमा एक प्रसिद्ध उद्यम, सबै कर्मचारीहरूको प्रयासको परिणाम हो र हाम्रो ठूलो प्रोत्साहन हो।
Sanhe एक उत्कृष्ट साझेदार बन्न कडा मेहनत जारी राख्नेछ।

चित्र 10

उत्कृष्ट विक्रेता (Panasonic)

चित्र 10

उत्कृष्ट विक्रेता (ग्रेट वाल)

चित्र 10

उत्कृष्ट विक्रेता (TCL)

चित्र 10

योग्य आपूर्तिकर्ता (Skyworth)

चित्र 10

SQCI प्रमाणपत्र (SAMSUNG)

चित्र 10

SQCI प्रमाणपत्र (SAMSUNG)

चित्र 10

उत्कृष्ट विक्रेता (जापान प्यानासोनिक)

चित्र 10

सुनको गुणस्तर (SAMSUNG)